SỬA XE NÂNG ĐỘNG CƠ DẦU DIESEL/XĂNG /GA


CHUYÊN SỬA CHỮA VÀ ĐẠI TU XE NÂNG HÀNG CÁC LOẠI 

Nguyễn văn Cư (Mr) 

Cell phone:0913781357
tuvankythuat001@gmail.com

sky:huongcu001
Skype: viethuynh.ltd

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Kỹ Thuật Việt Huynh .

No. 100/705/7, street  Nguyễn Kiệm , Phường 3 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Model 1F Seriers                      
1F1 Pneumatic Tire model 
xe nang hàng nissan
Động cơ nissan chạy bằng xăng/Ga/Diesel
Sức nâng : 1500 kg, 1750 kg, trọng tâm tải :500mm
ban xe nang nissan


1F1 Pneumatic Tire model 
Động cơ nissan chạy bằng xăng/Ga/Diesel
Sức nâng : 1500 kg, 1750 kg, trọng tâm tải :500mm
 
1F1 Pneumatic Tire model 
nissan xe nang
1F1 Pneumatic Tire model 
Động cơ nissan chạy bằng xăng/Ga/Diesel
Sức nâng : 1500 kg, 1750 kg, trọng tâm tải :500mm
 1F Compact Seriers
bán xe


C1F1 Cushion tire Model
Động cơ nissan chạy bằng xăng/Ga
Tải trọng nâng : 1500 kg, 1750 kg, 2000 kg, trọng tâm tải 500mm

 1F Compact Seriers
cho thue xe nang
C1F2 Cushion Tire model
Động cơ nissan chạy bằng xăng/Ga
Tải trọng nâng : 2000 kg, 2500 kg, 2750 kg,3000kg,3250kg,3500kg,3600kg, trọng tâm tải 500mm


 1F Compact Seriers

A1F1 Compact  pneumatic Tire model
Động cơ nissan chạy bằng xăng/Ga
Tải trọng nâng : 1600 kg
Trọng tâm tải :500 mm
xe nang unicarriers
A1F2 Compact  pneumatic Tire model
Động cơ nissan chạy bằng xăng/Ga
Tải trọng nâng : 2500 kg
Trọng tâm tải :500 mm
 1F2 pneumatic Tire model
XE NANG UNICARRIERS
Động cơ nissan chạy bằng xăng/Ga/DIESEL
Tải trọng nâng : 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg,3500kg, trọng tâm tải 500mm

 1F5 SERIES
1F5 pneumatic Tire model
CHO THUE XE NANG

Động cơ nissan chạy bằng xăng/Ga/DIESEL
Tải trọng nâng :  3500 kg, 4000 kg,4500kg,5000kg, trọng tâm tải 600mm
 1F6 SERIES
1F6 pneumatic Tire model


xe nang nissan
Động cơ nissan chạy bằng DIESEL
Tải trọng nâng :  6000kg,7000kg,8000kg,10000kg, trọng tâm tải 600mmBÁN VÀ CHO THUÊ XE NÂNG 

Mọi yêu cầu xin vui lòng liên hệ:
0913781357 ANH CƯ
huongcu001@gmail.com
skype : huongcu001
Comments