TƯ VẤN XE NÂNG NISSAN- ORDER PICKERS


Vui lòng liên hệ 0913781357  .Mr.cư
Email: huongcu001@gmail.com

Nhà phân phối duy nhất NISSAN forklift 
Nhà phân phối Forklift có quy mô lớn nhất Việt Nam.

 MODEL : PPL/PPF

Động cơ điện 24v , tải trọng nâng 1200kg, 2000 kg, trọng tâm tải 600mm
MODEL : OPM 

Động cơ điện 24v , tải trọng nâng 1000 kg, trọng tâm tải 400- 600mm
MODEL PPC/PPD

Động cơ điện 24v , tải trọng nâng 1200kg, 2000 kg, trọng tâm tải 600mm
 
MODEL OPH/OPC/OPS 

Động cơ điện 24v , tải trọng nâng 1000 kg, trọng tâm tải 400- 600mm

Vui lòng liên hệ 0913781357  .Mr.cư
Email: huongcu001@gmail.com

Nhà phân phối duy nhất NISSAN forklift 
Nhà phân phối Forklift có quy mô lớn nhất Việt Nam.
Comments