THƯ GIÃN CÙNG XE CÔNG TRÌNH


XE ĐÀO LEO LÊN XE TẢI CÓ 1 KHÔNG 2 
LÀM XIẾC TRÊN XE CẨU Ở ĐỘ CAO 200 MET 
XE ĐÀO CHÈO THUYỀN 

HẾT NGÕ NÓI VỚI ÔNG NÀY !!
Comments