KẸP THÙNG PHUY

HOT LINE : 0913781357 MR.CƯ

EMail: huongcu001@vnn.vn
 cu.nissan@tcim.com.vn
Skype:huongcu001

Xe Nâng Kẹp Thùng Phuy

Drump Clamp

Xe nâng Kẹp thùng phuy được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí và hóa học và ứng dụng đòi hỏi việc xử lý các tiêu chuẩn của thùng phuy 55 gallon (khoảng 210 lít). Xe Kẹp thùng phuy cũng có thể giúp cải thiện năng suất bằng cách xử lý tối đa 04 thùng mỗi lần tải.

http://www.xenangunicarriers.info

 Xin vui lòng trả lời những câu hỏi yêu cầu sau và gửi về Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Câu Hỏi Yêu Cầu Về Xe Nâng Với Kẹp Thùng Phuy

Thông Tin Khách Hàng:

 

Tên Người liên hệ: ____________________ Số điện thoại: __________________

 

Công Ty: ____________________________________ Fax: _________________

 

 A.    Xe Nâng Kẹp thùng phuy này được dùng để làm gì?

 

 ________________________________________________________________________________

 

B.  Xe Nâng Kẹp Thùng Phuy này được dùng trong môi trường nào? (Ví dụ: Trong kho, ngoài trời)?

 

 _______________________________________________________________

 

 C. Bao nhiêu thùng phuy được kẹp mỗi lần?

 

 _____________________________________________________________

 

D. Các Thùng phuy có được móc hay treo vào đâu không?

 

____________________________________________________________

 

E. Liệt kê ngắn gọn những vật liệu có thể chứa trong Thùng Phuy?

 

_______________________________________________________________

 

F. Các Thùng phuy có cần đổ xuống, dịch ngang hoặc xoay?

 

_______________________________________________________________

 

G. Bạn Kẹp Thùng Phuy ở vị trí thẳng đứng hay nằm ngang? Cả hai?

 

_______________________________________________________________

 

H. Vật Liệu làm thùng phuy là gì? Thép hay nhựa?

 

________________________________________________________________

 

I. Khi vận hành thường mở hay đóng nắp Thùng Phuy?

 _______________________________________________________________


J. Xe Nâng Có làm việc trong Container hay không?

 ___________________________________________

 

F. Thông Tin Về Tải.

 

Thùng lớn nhất:________________KG          Thùng nhỏ nhất:____________kg

Comments