CHO THUE XE NANG- PALLET STACKERS

CHO THUÊ XE NÂNG HÀNG
NISSAN FORKLIFT BY UNICARRIERS 
BÁN XE NÂNG 

Vui lòng liên hệ 0913781357  .Mr.cư
Email: huongcu001@gmail.com
SKYPE :HUONGCU001

BÁN XE NÂNG NISSAN PALLET STACKERS

 MODEL TSĐộng cơ điện nissan 24v, sức nâng 1200kg, 1400kg, 1500kg, trọng tâm tải 600mm

 MODEL AJN/ASN


Động cơ điện nissan 24v, sức nâng, 1600kg, 2000kg, trọng tâm tải 600mm

 

 MODEL PS/PSH


Động cơ điện nissan 24v, sức nâng 1250kg, 1600kg, 2000kg, trọng tâm tải 400- 600mm
  MODEL XJN/XSN


Động cơ điện nissan 24v, sức nâng 1600kg, 2000kg, 1500kg, trọng tâm tải 600mm


CHO THUÊ XE NÂNG HÀNG
NISSAN FORKLIFT BY UNICARRIERS 
BÁN XE NÂNG 

Vui lòng liên hệ 0913781357  .Mr.cư
Email: huongcu001@gmail.com
SKYPE :HUONGCU001
  

Comments